Wykorzystywaliśmy ten blog do omawiania kontroli jakości już wcześniej, ale dziś podejdziemy do tego tematu z nowej perspektywy: kontroli jakości w odniesieniu do dokręcania śrub.

Jak podaje strona internetowa Bolt Science:

"Nie wystarczy już po prostu przeciągnąć nakrętkę po śrubie aż do oporu i mieć nadzieję, że jest wystarczająco mocno dokręcona. Pojedyncza śruba, niedokładnie lub nieprawidłowo dokręcona, może doprowadzić do awarii całego wyrobu".

Jeśli moment dokręcenia śruby jest zbyt duży, istnieje ryzyko jej rozerwania lub uszkodzenia trzonu śruby. Jeśli moment obrotowy jest zbyt mały, naprężenie śruby nie spełni wymagań funkcjonalnych. Każdy z tych przypadków może spowodować poważne problemy.

Najpopularniejszą metodą kontrolowanego dokręcania śrub jest dokręcanie do określonego momentu obrotowego, inaczej zwanego kontrolą momentu obrotowego.

"Poważny problem z wykorzystaniem metody kontroli momentu obrotowego do pośredniej kontroli siły docisku w śrubie polega na tym, że tylko niewielka część momentu obrotowego jest faktycznie wykorzystywana do wydłużenia śruby" - mówi Bolt Science. "Większość jest pochłaniana przez tarcie między czołem nakrętki a złączem oraz w gwincie".

Co to jest audyt momentu obrotowego (Torque Auditing)?

Kontrola momentu obrotowego odnosi się do praktyki sprawdzania, czy śruba została dokręcona z określonym momentem obrotowym. Odbywa się to na dwa sposoby:

Dynamiczna kontrola momentu obrotowego (Dynamic Torque Auditing)

W tej metodzie przetworniki momentu obrotowego są stosowane do narzędzia dynamometrycznego - np. hydraulicznego klucza dynamometrycznego - tak, że moment obrotowy jest mierzony bezpośrednio. Dzięki temu uzyskuje się wyniki niezależne od odczytów dokonywanych przez operatora. Umożliwia to automatyczne odzyskiwanie danych, ale może być kosztowne pod względem kapitału i wsparcia technicznego.

Audyt po montażu

Istnieją trzy metody w ramach tego rodzaju audytu, które polegają na dokonaniu odczytu na mierniku momentu obrotowego, gdy:

  1. Gniazdo zaczęło się odchylać od pozycji dokręcania w kierunku dokręcania. (Inaczej zwana metodą "crack-on").

  2. Gniazdo zaczęło się odsuwać od pozycji dokręcenia w kierunku przeciwnym, czyli metodą "crack-off".

  3. Metoda "oznaczonego łącznika", w której gniazdo zbliża się do oznaczonej pozycji w kierunku dokręcania. Następnie znakuje się gniazdo i powierzchnię złącza, a znaki te pozostają w miejscu podczas obracania nakrętki. Jest to najbardziej spójna i dokładna metoda kontroli momentu obrotowego.

Jeśli masz obawy co do dokładności dokręcania śrub, Maxpro może Ci pomóc. Przez ponad 20 lat dostarczaliśmy wysokiej jakości hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne klucze dynamometryczne klientom z różnych branż.

Nasze laboratorium kalibracyjne może zapewnić, że narzędzia pracują zgodnie z właściwymi specyfikacjami, dając Ci więcej spokoju podczas kolejnego zadania związanego z dokręcaniem śrub.